Header Banner

Vermogensbeheer Slides 2016-2017

Info Gelieve in te loggen
Professor F. Van den Spiegel
Eigenaar Solvay Kring
Cursus Vermogensbeheer
Richtingen
Aantal pagina's 221
Informatie

In het eerste deel wordt de waardering van financiële activa behandeld, gebaseerd op de concepten van risico en verwacht rendement. Tevens wordt het effect van diversificatie op het risico toegelicht. De belangrijkste theoriëen en modellen komen aan bod : Moderne Portefeuilletheorie, CAPM, APT, enz.

Vervolgens wordt de selectie van beleggingen door beleggers geanalyseerd, gebaseerd op de nutstheorie. Aandacht wordt besteed aan de zogenaamde Behavioural Finance Theorie.

Renteberekening en rentetheorie geven inzicht in de tijdswaarde van geld.

De algemene modellen en concepten worden achtereenvolgens toegepast op de verschillende financiële activaklassen : obligaties, aandelen, futures, opties en hybriede producten.

Aandacht wordt besteed aan het Asset Management proces, bestaande uit de strategische allocatie, de tactische allocatie en de portefeuille samenstelling.

Finaal worden de beleggingsresultaten behandeld : meting, analyse en beoordeling.

Theoretische uiteenzettingen worden afgewisseld met oefeningensessies.